▼ DIỄN ĐÀN SOI CẦU XSMB CHUẨN NHẤT ▼

Kết quả XSMB


xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-05-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
31 22 lần 11 19 lần 22 18 lần 32 17 lần 16 16 lần 23 16 lần
66 16 lần 67 16 lần 77 16 lần 79 16 lần 88 16 lần 10 15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
35 4 lần 50 4 lần 59 4 lần 03 5 lần 06 6 lần 09 6 lần
19 6 lần 83 6 lần 93 6 lần 05 7 lần 17 7 lần 20 7 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
35 33 ngày 97 20 ngày 33 12 ngày 06 12 ngày 96 11 ngày 28 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
64 5 ngày 24 3 ngày 11 2 ngày 16 2 ngày 71 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 88 lần Đầu 1 125 lần Đầu 2 118 lần Đầu 3 126 lần Đầu 4 104 lần
Đầu 5 98 lần Đầu 6 129 lần Đầu 7 110 lần Đầu 8 114 lần Đầu 9 95 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 99 lần Đuôi 1 123 lần Đuôi 2 131 lần Đuôi 3 93 lần Đuôi 4 124 lần
Đuôi 5 94 lần Đuôi 6 118 lần Đuôi 7 110 lần Đuôi 8 108 lần Đuôi 9 107 lần