▼ DIỄN ĐÀN SOI CẦU XSMB CHUẨN NHẤT ▼

Kết quả XSMB


xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-10-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
90 19 lần 10 18 lần 12 17 lần 32 17 lần 25 16 lần 49 16 lần
69 16 lần 70 16 lần 75 16 lần 37 15 lần 45 15 lần 53 15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
89 5 lần 09 6 lần 38 6 lần 40 6 lần 52 6 lần 00 7 lần
04 7 lần 46 7 lần 91 7 lần 06 8 lần 15 8 lần 30 8 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
40 21 ngày 38 17 ngày 52 15 ngày 74 11 ngày 08 11 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
32 3 ngày 05 2 ngày 24 2 ngày 82 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 90 lần Đầu 1 122 lần Đầu 2 109 lần Đầu 3 111 lần Đầu 4 113 lần
Đầu 5 110 lần Đầu 6 109 lần Đầu 7 121 lần Đầu 8 115 lần Đầu 9 107 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 112 lần Đuôi 1 99 lần Đuôi 2 123 lần Đuôi 3 109 lần Đuôi 4 104 lần
Đuôi 5 123 lần Đuôi 6 104 lần Đuôi 7 126 lần Đuôi 8 100 lần Đuôi 9 107 lần