▼ DIỄN ĐÀN SOI CẦU XSMB CHUẨN NHẤT ▼

Kết quả XSMB

[insert_php]
$url = “http://ketqua.net/”;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, ‘Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)’);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
$data = curl_exec($ch);
$mb = explode(‘

‘, $data);
$mb1 = explode(‘
‘, $mb[1]);

$lo = explode(‘‘, $data);
$lo1 = explode(‘‘, $lo[1]);

$tke = explode(‘Thống kê nhanh Truyền Thống’, $data);
$tke1 = explode(‘

‘, $tke[1]);

[/insert_php]

[insert_php] echo $mb1[0]; [/insert_php]

[insert_php] echo $lo1[0]; [/insert_php]
[insert_php] echo $tke1[0]; [/insert_php]