▼ DIỄN ĐÀN SOI CẦU XSMB CHUẨN NHẤT ▼

Kết quả XSMB


xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-03-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
06 19 lần 15 19 lần 85 18 lần 29 17 lần 52 17 lần 77 17 lần
98 17 lần 02 16 lần 60 16 lần 75 16 lần 79 16 lần 83 16 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
78 4 lần 45 5 lần 69 5 lần 01 6 lần 03 6 lần 21 6 lần
40 6 lần 46 6 lần 74 6 lần 10 7 lần 16 7 lần 43 7 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
03 19 ngày 84 14 ngày 01 13 ngày 55 12 ngày 79 12 ngày 82 11 ngày
19 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
06 5 ngày 38 3 ngày 36 2 ngày 75 2 ngày 81 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 117 lần Đầu 1 112 lần Đầu 2 117 lần Đầu 3 108 lần Đầu 4 85 lần
Đầu 5 122 lần Đầu 6 93 lần Đầu 7 110 lần Đầu 8 129 lần Đầu 9 114 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 105 lần Đuôi 1 96 lần Đuôi 2 113 lần Đuôi 3 106 lần Đuôi 4 108 lần
Đuôi 5 130 lần Đuôi 6 106 lần Đuôi 7 111 lần Đuôi 8 107 lần Đuôi 9 125 lần