▼ DIỄN ĐÀN SOI CẦU XSMB CHUẨN NHẤT ▼

Kết quả XSMB


xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-08-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
86 21 lần 67 19 lần 23 18 lần 92 18 lần 07 16 lần 27 16 lần
31 16 lần 49 16 lần 66 16 lần 93 16 lần 95 16 lần 14 15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
13 3 lần 52 3 lần 32 5 lần 05 6 lần 11 6 lần 15 6 lần
30 6 lần 37 6 lần 00 7 lần 03 7 lần 43 7 lần 59 7 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
05 19 ngày 03 18 ngày 15 15 ngày 50 15 ngày 32 12 ngày 58 10 ngày
59 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
55 3 ngày 60 3 ngày 27 2 ngày 36 2 ngày 46 2 ngày 92 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 98 lần Đầu 1 102 lần Đầu 2 123 lần Đầu 3 102 lần Đầu 4 110 lần
Đầu 5 96 lần Đầu 6 125 lần Đầu 7 108 lần Đầu 8 123 lần Đầu 9 120 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 93 lần Đuôi 1 111 lần Đuôi 2 106 lần Đuôi 3 107 lần Đuôi 4 110 lần
Đuôi 5 103 lần Đuôi 6 134 lần Đuôi 7 126 lần Đuôi 8 101 lần Đuôi 9 116 lần